Ψηφοφορία για το 1 ο Στάδιο της Μελέτης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παύλου Μελά
0

Ο Δήμος Παύλου Μελά, στοχεύοντας να βελτιώσει τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών και να αντιμετωπίσει προβλήματα άμεσα συνυφασμένα με την κυκλοφοριακή οργάνωση, την κινητικότητα και την προσβασιμότητα, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα με τη διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Μετά την απόφαση των ΤΕΕ, Πράσινου Ταμείου και ΥΠΕΝ να ξεμπλοκάρουν τα ΣΒΑΚ στους ΟΤΑ, ο Δήμος Παύλου Μελά και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δρομολόγησε τάχιστα τις απαραίτητες διαδικασίες και προκήρυξε διαγωνισμό για την εκπόνηση Μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Με την αποσφράγιση των προσφορών προέκυψε Ανάδοχος και ακολούθως υπεγράφη η σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή πραγματοποιεί κατά το πρώτο Στάδιο της Μελέτης, συλλογή στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης χρήσεων γης, κυκλοφορίας, στάθμευσης και εξυπηρέτησης των μετακινούμενων (αξιοποίηση υπαρχουσών σχετικών μελετών, πραγματοποίηση μετρήσεων και έρευνας ερωτηματολογίου), ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και εντοπισμό των υπαρχόντων προβλημάτων κινητικότητας στις τρεις Δημοτικές Ενότητες Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας το υποέργο Εφαρμογή Ανώνυμης Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας του έργου Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών ΤΠΕ στον Δήμο Παύλου Μελά, διοργανώνει παράλληλα με τις ενέργειες και τη διατύπωση γνώμης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Ηλεκτρονική ψηφοφορία – δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου, την πρώτη στο σύνολο τριών που θα διοργανώσει για τα αντίστοιχα τρία στάδια της Μελέτης.

Δίνονται πληροφορίες για τα «ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» που ίσως σας διευκολύνουν στη διαδικασία των απαντήσεων και της ψηφοφορίας

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βασικές αρχές για το ΣΒΑΚ είναι η συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό του οράματος, η διατύπωση προτεραιοτήτων και ο καθορισμός στόχων που πρέπει να είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά ορισμένοι (smart).

Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία, κάτω από τον συντονιστικό ρόλο του Δήμου, εμπλέκονται μια πληθώρα φορέων και επιστημόνων, αλλά και το ευρύ κοινό και όργανα εκπροσώπησης αυτού. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ προϋποθέτει ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να βασίζεται κατ’ εξοχήν στην ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων σε αστικά κέντρα πόλεων και τα προάστιά τους, με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών τους και τέλος τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της πρόσβασής τους σε συγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέτρα και δράσεις που οδηγούν σε έναν ενιαίο χωροταξικό, πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό και σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, πρέπει να προωθούνται τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον με ταυτόχρονη ανάπλαση του αστικού χώρου και απόδοση περισσότερου χώρου στις ήπιες μορφές μετακίνησης.

Β. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η υλοποίηση ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης προϋποθέτει μια δομημένη μεθοδολογία που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

  1. Καθορισμό των δυνατοτήτων του Δήμου για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου ΣΒΑΚ και καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου.
  2. Καλή προετοιμασία για τη διαδικασία του σχεδιασμού με ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων που θα καθορίσουν τις ελλείψεις της πόλης, τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.
  3. Ανάπτυξη σεναρίων βιώσιμης διαχείρισης της κινητικότητας.
  4. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
  5. Θέσπιση και ιεράρχηση λογικών στόχων που ο Δήμος Παύλου Μελά θέλει να πετύχει. Η ανάλυση των προβλημάτων και των ευκαιριών που θα προηγηθεί, θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τους μετρήσιμους στόχους που ο Δήμος πρέπει να επιτύχει και θα οδηγήσει στον προσδιορισμό των κατάλληλων ενεργειών και μέτρων που πρέπει να παρθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό όραμα για την κινητικότητα. Το βήμα αυτό προϋποθέτει μια σειρά διαβουλεύσεων με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβούλων ειδικών σε θέματα κινητικότητας, πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  6. Προσδιορισμός κατάλληλων ενεργειών και μέτρων για την εξυπηρέτηση του κοινού οράματος.
  7. Εκπόνηση ΣΒΑΚ με ανάθεση ευθυνών, κατανομή χρηματοδότησης, ετοιμασία του σχεδίου δράσης και του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, ενσωμάτωση παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου και τελική υιοθέτηση (εγκεκριμένο έγγραφο ΣΒΑΚ).
  8. Εφαρμογή ΣΒΑΚ σε βραχυπρόθεσμο στάδιο, με υλοποίηση του σχεδίου δράσης, ενημέρωση κι εμπλοκή πολιτών και τελική αξιολόγηση των επιπτώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

 

Σύνδεση/Εγγραφή
Σχόλια (0)
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε