Ερωτηματολόγια
ΣΒΑΚ ΕΡΩΤΗΜ
0 σχόλια
Ο Δήμος Παύλου Μελά, στοχεύοντας να βελτιώσει τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών και να αντιμετωπίσει  προβλήματα άμεσα συνυφασμένα με την κυκλοφοριακή οργάνωση, την κινητικότητα και την προσβασιμότητα, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα με τη διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Μετά την απόφαση των ΤΕΕ, Πράσινου Ταμείου…
1+
Ψηφοφορία για το 1 ο Στάδιο της Μελέτης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παύλου Μελά
0 σχόλια
Ο Δήμος Παύλου Μελά, στοχεύοντας να βελτιώσει τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών και να αντιμετωπίσει προβλήματα άμεσα συνυφασμένα με την κυκλοφοριακή οργάνωση, την κινητικότητα και την προσβασιμότητα, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα με τη διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Μετά την απόφαση των ΤΕΕ, Πράσινου Ταμείου…
3+