Συμφωνείτε ότι στην επιλογή των μέτρων / παρεμβάσεων απαιτείται μια αξιολόγηση με γνώμονα τα κόστη και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν ή να αποτιμηθούν (εκπομπές ρύπων και επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, κα);
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020