Συμφωνείτε ότι οι στόχοι του ΣΒΑΚ θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, εφικτοί και χρονικά ορισμένοι;
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020