Συμφωνείτε ότι με την εφαρμογή του ΣΒΑΚ θα υπάρχει βελτίωση της εικόνας της πόλης και της λειτουργίας της και τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας;
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020