Συμφωνείτε ότι με δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση και τα περιορισμένα κονδύλια θα πρέπει να προσδιοριστούν προτεραιότητες για την κινητικότητα για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των στόχων του ΣΒΑΚ;
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020