Συμφωνείτε ότι η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στο σχεδιασμό είναι αυτονόητη και επιθυμείτε ενημέρωση και ουσιαστική εμπλοκή στη συμμετοχική διαδικασία;
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020