Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1 σημαίνει λιγότερο σημαντικό και 5 πολύ σημαντικό, παρακαλείσθε να ιεραρχήσετε το μέγεθος των προβλημάτων που εντοπίσατε στον Δήμο Παύλου Μελά, σε σχέση με τις παρακάτω θεματικές ενότητες.
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020