Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1 σημαίνει λιγότερο σημαντικό και 5 πολύ σημαντικό, παρακαλείσθε να ιεραρχήσετε τις προτεραιότητες σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογήσει ο Δήμος Παύλου Μελά
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020