Από τις επιλογές των προηγούμενων δύο θεμάτων ή και από άλλες που δεν αναφέρονται και σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα επιλέξτε μέχρι τρία (μέγιστος αριθμός) που θα θέλατε να λάβει υπόψη του ο δήμος στα παρακάτω χρονοδιαγράμματα εφαρμογής δεσμεύσεων του ΣΒΑΚ
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12 Αυγούστου 2020