Έγκριση Προϋπολογισμού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Egritos Group 7 Σεπτεμβρίου 2020
1

Με προηγούμενη απόφασή του ο Δήμος όρισε μειωμένο συντελεστή δημοτικών τελών για 7 κατηγορίες πολιτών, και ειδικότερα  μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. άποροι

  2. πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000
  3. άτομα με αναπηρία

  4. τρίτεκνες οικογένειες, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 21.000
  5.  μονογονεϊκές οικογένειες, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000

  6. μακροχρόνια άνεργοι, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 6.000
  7.  άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ψηφιστεί μείωση 70% των δημοτικών τελών που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έτσι όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Σχόλια (1)
  Είναι θεμιτό να παρέχουν οι δήμοι κοινωνική πολιτική κι η μείωση των δημοτικών τελών είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει βέβαια η αρμόδια υπηρεσία να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς οι σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνθήκες μεταβάλλονται εύκολα.
  Τα δημοτικά τέλη δεν πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μόνο. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό τους και συντελεστής με τον αριθμό των ενοίκων μιας οικίας. Για παράδειγμα σε δυο κατοικίες 80 τμ, που στη μια κατοικία μένει ένα άτομο και στην άλλη μια τετραμελή οικογένεια, δεν παράγεται ο ίδιος όγκος απορριμμάτων.
+2
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε